ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಆಕ್ಸಿಮೋರನ್?

ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ - ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ.

ಯು.ಎಸ್. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮವಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 12,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.  ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ರಜಾದಿನಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಇತರ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ.

ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು Continue reading “ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಆಕ್ಸಿಮೋರನ್?”