ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?

ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ - ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ.  ಅವರು ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು (ಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ – ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂಥ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತಳಪಾಯದಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇನೋ!!!) ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈನ ಭಾರತದ ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್- ಚೆಂಬೂರ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ‘ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಳಂಬವಾದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. Continue reading “ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?”