ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ.

ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ : ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ

ಭಾರತೀಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾಲಮಾನವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವಂತಹುದು.ಒಂದು ‘ಕಲ್ಪ ‘ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ‘ಯುಗ ‘ಗಳ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆವರ್ತನಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಮತ್ತು ಕಲಿ ಯುಗ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಸರದಿಯಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ನಾಶಗೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪವೂ ಬಿಲಿಯಾನ್ತರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವು ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲೂ, ಮಹಾ ಭಾರತವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಘಟಿಸಿದುವು. ಈಗ ನಾವು ಇರುವ ಕಾಲ, ಕಲಿಯುಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊನೆಗೂಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಎದ್ದಿತ್ತು. Continue reading “ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ.”

ಬೌಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು : ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಅಥವಾ ವಿಔ್ಞನವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೊ?

ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ - ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ.

ಧ್ವನಿ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ , ಇದೆರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಗುಗ್ಲಿಯೆಲ್ಮೋ ಮಾರ್ಕೊನಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.  ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೊ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1909 ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.  ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.  ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆದರ್ಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ.  ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಸುಶ್ರುತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ, ಕಲಿಯಲು ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ Continue reading “ಬೌಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು : ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಅಥವಾ ವಿಔ್ಞನವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೊ?”