ಬೌಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು : ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಅಥವಾ ವಿಔ್ಞನವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೊ?

ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ - ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ.

ಧ್ವನಿ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ , ಇದೆರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಗುಗ್ಲಿಯೆಲ್ಮೋ ಮಾರ್ಕೊನಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.  ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೊ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1909 ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.  ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.  ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆದರ್ಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ.  ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಸುಶ್ರುತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ, ಕಲಿಯಲು ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ Continue reading “ಬೌಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು : ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಅಥವಾ ವಿಔ್ಞನವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೊ?”

Intellectual Property Rights : Encouraging Innovation or Dehumanizing Science?

Everyone knows that Guglielmo Marconi as the inventor of the two-way radio. He also won the Nobel Prize in Physics in 1909 for his work in the field of wireless radio communication. A century later, Indian physician Jagdish Chandra Bose, was credited with with making these inventions nearly 20 years earlier. But, instead of patenting his inventions, he had chosen to make them public. In a sense, he was an ideal scientist as he understood that the ultimate aim of science was to benefit humanity. Ancient Indian medical practitioner Sushrutha was a pioneer in one type of cataract surgery. He never turned away any of the people who came from distant lands to get treated by him or to learn from him.

Jagadish Chandra Bose

Continue reading “Intellectual Property Rights : Encouraging Innovation or Dehumanizing Science?”

Are we healthier today?

‘Health is wealth’, they say and today it is truer than ever; Healthcare is a multi-billion dollar industry. Hey, a price tag can be attached to water, forests and wildlife, why not commodify health?

Continue reading “Are we healthier today?”