ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಆಕ್ಸಿಮೋರನ್?


ಯು.ಎಸ್. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮವಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 12,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.  ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ರಜಾದಿನಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಇತರ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ.

 

ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು Continue reading “ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಆಕ್ಸಿಮೋರನ್?”

Intellectual Property Rights : Encouraging Innovation or Dehumanizing Science?

Everyone knows that Guglielmo Marconi as the inventor of the two-way radio. He also won the Nobel Prize in Physics in 1909 for his work in the field of wireless radio communication. A century later, Indian physician Jagdish Chandra Bose, was credited with with making these inventions nearly 20 years earlier. But, instead of patenting his inventions, he had chosen to make them public. In a sense, he was an ideal scientist as he understood that the ultimate aim of science was to benefit humanity. Ancient Indian medical practitioner Sushrutha was a pioneer in one type of cataract surgery. He never turned away any of the people who came from distant lands to get treated by him or to learn from him.

Jagadish Chandra Bose

Continue reading “Intellectual Property Rights : Encouraging Innovation or Dehumanizing Science?”

Why can’t we just let it be?

The Forest Survey of India releases a biennial report ‘ India State of Forests’. It outlines the statistics prepared by the government with regard to the forest cover and diversity in India. The report of 2017 assessed the economic value of forests and underlined the need for forest conservation.  

Continue reading “Why can’t we just let it be?”